Door inschrijving via dit formulier geef je aan akkoord te zijn met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de club en geef je Volvo 850 Club Nederland toestemming de opgegeven persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken zoals beschreven in de Privacy Verklaring van Volvo 850 Club Nederland.

Wat kost het?

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. De contributie voor 2019 bedraagt € 49,- per jaar, nieuwe leden betalen eenmalig EUR 15,- aan administratiekosten.

Je lidmaatschap opzeggen?

Je opzegging dient schriftelijk of per email en vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar bij de ledenadministratie schriftelijk kenbaar worden gemaakt. De opzegging stuur je naar Ledenadministratie Volvo 850 Club Nederland, t.a.v. Rene Brouwer, Het Diekman 13, 7214 CB EPSE (GLD) of per e-mail (). Je ontvangt van de ledenadministratie altijd een bevestiging van je opzegging. Bewaar deze goed. Zonder bewijs van deze bevestiging houd je een betalingsverplichting.

*: Moet ingevuld worden

*
*
*
*
*
*

Herhaal wachtwoord:
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
(dd-mm-jjjj)
*


Ogenblik a.u.b. ...