U bent hier: Home › FAQ

FAQ

WAAROM ZOU IK LID WORDEN VAN DE VOLVO 850 CLUB NEDERLAND?

Bij de Volvo 850 Club Nederland vindt u enthousiaste leden en donateurs uit alle gelederen van de bevolking. Zij hebben vaak veel kennis van clubauto's en zijn gaarne bereid die kennis met anderen te delen of elkaar te helpen. Ook als u nog weinig kennis heeft van uw clubauto is dit dus bij uitstek de club om je bij aan te sluiten. Lees meer over lid worden >>

De Club organiseert regelmatig evenementen waar de leden en donateurs elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een gezamenlijk doel, zoals klusclinics, toertochten, poetsdagen, dynodagen, aircodagen of automaat flushdagen.

Daarnaast zijn er jaarlijkse meetings, zoals de freshmenmeeting, waarbij nieuwe leden op een informele wijze, onder het genot van een kop koffie en (appel)taart, kennis kunnen maken met bestaande leden in een gezellige atmosfeer. In 2014 was dat in het Louwman museum in Den Haag, bij Wassenaar. In 2015 was dat bij the Gallery in Brummen en in 2016 was het bij het Volvo museum in Loosdrecht.

De Club presenteert zichzelf voorts op de jaarlijkse Volvo Klassieker Beurs (VKB) in Rosmalen en meer.

Op de evenementen zijn vaak leveranciers aanwezig die korting verlenen aan de leden op bepaalde diensten of producten. Daarnaast zijn er bedrijven gelieerd aan de Club en geven korting op aanschaf van artikelen, zoals onderdelen. Korting is exclusief voor leden en wordt alleen verleend op vertoon van de lidmaatschapspas of lidmaatschapsnummer.

Ook vormt de website van de vereniging een schat aan informatie. U kunt hier de oorspronkelijke brochures, oude prijslijsten en een rijke schakering aan technische informatie vinden en downloaden, als u ingelogd bent.

Last but-not-least, de Club geeft een prachtig kwartaalblad uit, De Roffel geheten. Hierin staan fotoverslagen van de evenementen en algemene informatie over onze clubauto's.

Over dit alles kunt u een voorproefje krijgen via het top-menu-item "Clubvoordelen".

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN ALS LID OF DONATEUR?

U kunt zich eenvoudig aanmelden via het aanmeldingsformulier. Dit is bereikbaar via het top-menu-item "Vereniging". Uiteraard hoeft u hiervoor niet ingelogd te zijn.
Als u een geldig e-mail adres invult krijgt u een bevestigings-e-mail van uw aanmelding met instructies hoe u het eerste jaar lidmaatschapsgeld kunt betalen.
Om te bepalen of u lid of donateur kunt worden, vragen we om vrij veel gegevens van uw auto. Houdt u daarom uw autopapieren bij de hand of zoek de gegevens eerst op via rdw.nl door uw kenteken daar in te vullen.

Na uw aanmelding controleren wij de (auto)gegevens en na betaling van het lidmaatschapgeld krijgt u een inlog voor de site en een welkomstpakket thuisgestuurd bestaande uit een:
- lidmaatschapspas,
- welkomstbrief,
- de laatste uitgave van ons kwartaalblad De Roffel .

Indien uw auto niet behoort tot de categorie clubauto's, kunt u donateur worden in plaats van lid.

WAT IS EEN CLUBAUTO?

Een clubauto is een Volvo van het type
- 850 (estate of sedan)
- x70 (S70, V70(XC) classic, C70 classic Coupé of Convertible)

Hier vind u meer informatie met afbeeldingen van de betreffende clubauto's (volgt spoedig).

Er zijn natuurlijk nog veel meer prachtige Volvo's uitgekomen, maar ze vallen niet onder de definitie clubauto die onze club hanteert. Heeft u zo'n prachtige andere Volvo en draagt u een warm hart toe aan onze clubauto's of wilt u later misschien ook een clubauto aanschaffen, overweeg dan om donateur te worden.

KAN IK OOK LID WORDEN ALS IK GEEN CLUBAUTO HEB?

Als u alleen een andere auto dan een clubauto heeft, dan kunt u donateur worden. Maar dan kunt u helaas met die andere auto niet deelnemen aan evenementen. U kunt natuurlijk wel een evenement als toeschouwer of introducé bezoeken en alsnog in contact komen met leden en eventueel andere donateurs. Alle evenementen zijn voor iedereen zichtbaar op onze website, ook zonder inloggen.

WAT IS DE PROCEDURE OM LID OF DONATEUR TE WORDEN?

Stap1: U meldt zich aan via het aanmeldingsformulier op onze website.

Stap 2: U ontvangt een bevestigings-e-mail met betaalinstructies voor het eerste lidmaatschapsgeld.

Stap 3: U betaalt zelf het dan geldende lidmaatschapsgeld.

Stap 4: U krijgt een bevestigings-e-mail dat u betaald heeft en een geldige auto auto heeft om lid te worden of dat u donateur kunt worden.

Stap 5: U ontvangt het welkomstpakket en een inlog voor de website (inlognaam via e-mail en wachtwoord via sms, u heeft dus ook een geldig mobiel nummer nodig).

HOE BETAAL IK HET (EERSTE) LIDMAATSCHAPSGELD?

In het eerste jaar dat u lid of donateur wordt betaalt u zelf het lidmaatschapsgeld met een handmatige overboeking via uw bank. De hoogte van de contributie of uw donateursbijdrage kan jaarlijks wijzigen, meer informatie vindt u op de webpagina "Contributie".

KAN IK OOK VIA AUTOMATISCHE INCASSO LIDMAATSCHAPSGELD BETALEN?

Voor de jaren erna kunt u gebruik maken van automatische incasso, die midden oktober voor het jaar erop plaats zal vinden. We hebben daarvoor uiterlijk eind september een ingevuld en ondertekend Euro SEPA machtigingsformulier nodig voor het opvolgende contributiejaar. Dit formulier kunt u hier vinden. Vult u dit in, onderteken en scan het en stuur het per e-mail naar .

WELK LIDMAATSCHAPSBEDRAG MOET IK BETALEN EN AAN WELKE BANKREKENING?

Op deze pagina vindt u alle informatie.

HOE KAN IK MIJN LIDMAATSCHAP STOPZETTEN?

Stopzetten of opzeggen in een lopend jaar betekent dat het lidmaatschap doorloopt tot het eind van dat jaar en de contributieverplichting ook. U blijft het kwartaalblad De Roffel tot het eind van dat jaar ontvangen en kunt blijven meedoen met evenementen totdat uw lidmaatschap eindigt.

U kunt lid blijven, ondanks opzegging, als u vóór het eind van het jaar besluit toch lid te blijven. Daarná toch weer lid worden? Dan bent u weer inschrijfgeld verschuldigd.

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk (per brief of e-mail, niet per whatsapp/twitter/facebook) uiterlijk 01 december van het lopende contributiejaar. Ontvangen wij uw opzegging na 01 december van het lopende contributiejaar, dan bent u het opvolgende jaar contributieplichtig. Het is niet mogelijk per maand of kwartaal op te zeggen, ook niet als u in het eerste jaar in een latere datum dan 01-01 bent ingestroomd.

U kunt ook opzeggen via het contactformulier op onze website, mits u ingelogd bent, want dan weten we eenduidig wie de opzegging heeft verstuurd.

Per brief stuurt u uw opzegging met vermelding van uw volledige naam, adres, lidnummer en geldig 06-nummer of geldig e-mail adres, naar:
Volvo 850 Club Nederland
t.a.v. Ledenbeheer / Opzeggen
Johanna Naberlaan 28
7207 KH ZUTPHEN

Een opzegging per e-mail stuurt u naar:
met vermelding van “Opzeggen” (zonder quotes) in het onderwerpveld en uw volledige naam, adres, lidnummer en 06-nummer.

U ontvangt een bevestiging van uw opzegging via e-mail (of een sms via het 06-nummer) binnen 3 weken of zoveel eerder als mogelijk. Wij gebruiken liever geen papier omwille van het milieu.

Wet AVG?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Volvo 850 Club Nederland is druk bezig haar administratie compliant aan deze wet- en regelgeving in te richten. Heb je vragen rondom dit onderwerp, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website en onder vermelding van “AVG”. Hierbij informeren wij je alvast dat de bij ons bekende gegevens alleen worden gebruikt om een gedegen clubadministratie te voeren en nimmer beschikbaar worden gesteld aan derden.


Ogenblik a.u.b. ...