U bent hier: Home › Vereniging › Contributie

Contributie

Het lidmaatschapsgeld bestaat voor bestaande leden en donateurs uit een jaarlijkse contributie.

2016

Voor 2016 is de jaarlijkse contributie op de ALV 2015 als volgt vastgesteld:

2016 vanaf 01-01
Bestaande leden 44,--
Bestaande donateurs 38,--

De bedragen in euro in bovenstaande tabel gelden alléén voor bestaande leden of donateurs.

Nieuwe leden en donateurs betalen daarbóven 15 euro eenmalig inschrijfgeld in 2016.

Nieuwe leden of donateurs kunnen alléén in het eerste jaar per kwartaal instromen. Dat betekent dus:

2016 vanaf 01-01 vanaf 01-04 vanaf 01-07 vanaf 01-10
Nieuwe leden 59,-- 48,-- 37,-- 26,--
Nieuwe donateurs 53,-- 43,50 34,-- 24,50

De bedragen in bovenstaande tabel zijn totaalbedragen, dus contributie inclusief inschrijfgeld in euro en gelden alléén voor nieuwe leden of nieuwe donateurs.

Pas op: Vóór de aanvangsdatum van het lidmaatschap heeft u geen toegang tot de clubwebsite en kunt u (dus) ook niet deelnemen aan clubevenementen die voor die datum liggen. Ook ontvangt u pas uitgaven van ons kwartaalblad De Roffel die verschenen zijn vanaf de datum van lidmaatschap.

2017

Op de ALV 2016 is vastgesteld dat de jaarlijkse contributie voor 2017 gelijk blijft aan die voor 2016.

 

Nieuwe leden of donateurs betalen voor het eerste jaar (of een deel ervan) altijd zelf het verschuldigde bedrag. Indien een lid of donateur vóór eind september van een zeker jaar een geldige incassomachtiging heeft afgegeven aan de club, dan wordt hij/zij meegenomen in de incasso run voor het volgende contributiejaar per half oktober van dat zekere jaar. U vindt een incassomachtigingsformulier hier. Leden en donateurs die geen incassomachtiging hebben afgegeven betalen de contributie zelf vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar.


De bankgegevens van de club zijn:

Naam: Volvo 850 Club Nederland
IBAN:  NL82 RABO 0162 4140 21
BIC: RABONL2U (BIC is alleen nodig als u betaalt vanaf een niet-EER-EURO rekening)

Vermeld u als bestaand lid of donateur uw lidnummer en het contributiejaar waarop de betaling betrekking heeft  in het opmerkingenveld. Nieuwe leden of donateurs vermelden daar het contributiejaar waarop de eerste betaling betrekking heeft en hun voornaam en achternaam als opgegeven bij aanmelding.


Ogenblik a.u.b. ...