U bent hier: Home › Vereniging › Contributie

Contributie

Het lidmaatschapsgeld bestaat voor leden en donateurs uit een jaarlijkse contributie.

2018

Op de ALV van 29 januari 2017 is een tweejaarlijkse contributieverhoging aangenomen van EUR 5,- met ingang van 01 januari 2018.

2018 vanaf 01-01
Bestaande leden € 49,00
Bestaande donateurs € 43,00 

Nieuwe leden en donateurs betalen daarboven eenmalig EUR 15,-- inschrijfgeld. Instroming van nieuwe leden of donateurs vindt plaats per kwartaal. De lidmaatschapskosten bedragen pro rata: 

2018 vanaf 01-01 vanaf 01-04 vanaf 01-07 vanaf 01-10
Nieuwe leden € 64,00 € 53,00 € 42,00 € 31,00
Nieuwe donateurs € 56,00 € 48,50 € 39,00 € 29,50
Buitenlandse leden € 79,00 € 68,00 € 57,00 € 46,00
Buitenlandse donateurs € 71,00 € 63,50 € 54,00 € 44,50

 De bedragen in bovenstaande tabel zijn totaalbedragen, dus contributie inclusief inschrijfgeld in EUR. Voor nieuwe buitenlandse leden en donateurs  is een toeslag van EUR 15,- voor de verzending van het clubblad opgenomen.

Belangrijk: Vanaf ingangsdatum van het lidmaatschap heb je toegang tot de clubwebsite en kun je op vertoon van je persoonlijke ledenpas deelnemen aan clubevenementen.

2019

Op de ALV van 29 januari 2017 is vastgesteld dat de jaarlijkse contributie voor 2019 gelijk blijft aan die voor 2018.

Nieuwe leden of donateurs betalen voor het eerste jaar (of een deel ervan) altijd zelf het verschuldigde bedrag. Wanneer een lid of donateur vóór eind september van een zeker jaar een geldige incassomachtiging heeft afgegeven aan de club, dan wordt hij/zij meegenomen in de incasso run voor het volgende contributiejaar. Je vindt het incassomachtigingsformulier hier. Leden en donateurs die geen incassomachtiging hebben afgegeven betalen de contributie zelf vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar.

De bankgegevens van Volvo 850 Club Nederland zijn:

Naam: Volvo 850 Club Nederland
IBAN:  NL82 RABO 0162 4140 21
BIC: RABONL2U (BIC is alleen nodig als u betaalt vanaf een niet-EER-EURO rekening)

Vermeldt als bestaand lid of donateur je lidnummer en het contributiejaar waarop de betaling betrekking heeft  in het opmerkingenveld. Nieuwe leden of donateurs vermelden daar het contributiejaar waarop de eerste betaling betrekking heeft en hun voornaam en achternaam als opgegeven bij aanmelding.


Ogenblik a.u.b. ...